Zwrot cyfrowy w humanistyce Aktywnie wspieramy otwartość w nauce
Zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą teoretycznym, metodologicznym i praktycznym problemom związanym z wkroczeniem do nauki i edukacji akademickiej nowoczesnych technologii informatycznych, cybernetycznych i telekomunikacyjnych.

Przeczytaj abstrakty
Aktywnie wspieramy otwartość w nauce: uczestnicy konferencji automatycznie wyrażają zgodę na objęcie wytworzonych przez siebie treści konferencyjnych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) . Materiały konferencyjne będą publikowane online.

Przeczytaj abstrakty

Organizatorzy


Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UMCS

Uniwersyteckie centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Miejsce


Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
PL 20-038 Lublin
Kontakt: tel.793020090
e-mail: zwrotcyfrowy@gmail.com