Program i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w auli
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
PL 20-038 Lublin
Kontakt: tel.793020090; e-mail: zwrotcyfrowy@gmail.com

Pobierz program.pdf