Nagrania z konferencji

Zobacz również nagrania video z konferencji: video

I. Podcasty z pierwszego dnia konferencji (25.X.2012)

II. Podcasty z drugiego dnia konferencji (26.X.2012)