Formalności

Przewidujemy transmisję internetową z obrad, a także wydanie materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanego e-booka oraz nagrań audio i wideo. Istnieje także możliwość zorganizowania części obrad w świecie Second Life (uczestnicy konferencji w SL nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat). Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2012.

Wspieramy wolny dostęp do badań

Uczestnik konferencji automatycznie wyraża zgodę na objęcie wytworzonych przez siebie treści konferencyjnych (referat, prezentacja, wystąpienie) licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Materiały konferencyjne będą publikowane online.

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

W celu wypełnienia zasad licencji prosimy nie umieszczać w prezentacjach konferencyjnych utworów (np. fotografii), do których wykorzystania nie mają Państwo prawa. Zalecamy skorzystanie z materiałów będących w domenie publicznej lub objętych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa lub Creative Commons Uznanie autorstwa-Na Tych Samych Warunkach. Więcej informacji o licencjach Creative Commons uzyskać można na stronie creativecommons.pl lub w Przewodniku po otwartej nauce.

Materiałów graficznych rozprowadzanych na licencjach CC lub będących w domenie publicznej szukać można w serwisach takich jak Flickr.com, Open Clipart Library czy w repozytorium Wikipedii – Wikimedia Commons.

Opłaty konferencyjne

300zł dla wszystkich uczestników
200 zł dla studentów studiów doktoranckich

Opłata konferencyjna dotyczy osób występujących na konferencji z referatem/prezentacją

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w terminie do 1 września na poniższe konto, w tytule przelewu wpisując: Zwrot cyfrowy w humanistyce.

57 1140 1094 0000 2905 1600 1134
BRE BANK SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-954 Lublin

Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof.dr hab. Andrzej Radomski
Sekretarze:
mgr Radosław Bomba
mgr Rafał Moczadło

Wszelkie informacje o konferencji uzyskać można pod adresem zwrotcyfrowy@gmail.com.